telefon
733 333 937

e-mail
kancelaria@reslegal.pl

NASZA MISJA TO POMOC OSOBOM REPRESJONOWANYM I ICH RODZINOM, DOCHODZIMY SPRAWIEDLIWOŚCI NAWET PO WIELU LATACH

DLACZEGO MY?

bezplatna analiza

BEZPŁATNIE
ANALIZUJEMY

skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo, a za analizę sprawy nic nie zapłacisz, ocenimy czy masz szansę na odszkodowanie i w jakiej orientacyjnie wysokości

bezplatna analiza

SZYBKO
DZIAŁAMY

działamy sprawnie, często od wniesienia sprawy do wypłaty pieniędzy ze Skarbu Państwa mija kilka miesięcy

bezplatna analiza

JESTEŚMY
ZAANGAŻOWANI

do tej pory udało się nam uzyskać wiele orzeczeń, gdzie nasi Klienci otrzymali świadczenia rzędu od kilkuset tysięcy złotych do kilku milionów

bezplatna analiza

POZYSKUJEMY
DOKUMENTY

jeżeli nie masz dokumentów, pomożemy w ich uzyskaniu, wystąpimy m.in. do IPN, Archiwów Państwowych

bezplatna analiza

PRACUJEMY
W CAŁEJ POLSCE

działamy na terenie całego kraju, nie musisz się do nas fatygować, większość formalności załatwimy telefonicznie oraz przez pocztę

bezplatna analiza

KANCELARIA
ADWOKACKA

na rynku usług prawniczych od 2013 r., jesteśmy transparentni, podlegamy nadzorowi organów samorządowych, nasza działalność jest także objęta polisą OC

WYSOKIE ODSZKODOWANIA

do tej udało się nam uzyskać wiele orzeczeń, gdzie nasi Klienci otrzymali świadczenia rzędu od kilkuset tysięcy złotych, do kilku milionów

ATRAKCYJNY SPOSÓB ROZLICZENIA

nie martw się, że nie stać Cię na pomoc prawnika, ponieważ stosujemy sposób rozliczeń, gdzie nasze wynagrodzenie pobieramy na końcu procesu, jako ustalony procent od wygranej, szczegóły współpracy określa krótka pisemna umowa. Nie ponosisz też kosztów sądowych, nie płacisz za pozyskanie dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA

Słowem wyjaśnienia wskazujemy, że w przypadku osób, które w okresie od 1 stycznia 1944 – 31 grudnia 1989 r. były internowane lub skazane wyrokiem dawnych sądów wojskowych, funkcjonujących w czasach PRL i zostały osadzone w więzieniu lub też były przetrzymywane w miejscach odosobnienia jako „wrogowie ludu” – obecnie mogą żądać od Państwa Polskiego naprawienia szkody, zapłaty zadośćuczynienia za krzywdy jakie wyrządziły władze ówczesnego systemu.

Taką możliwość daje tzw. ustawa lutowa, zwana szerzej ustawą o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z dnia 23 lutego 1991 r.

Wskazana powyżej ustawa została stworzona z myślą o polskich działaczach niepodległościowych, którzy w okresie PRL, pomimo tego, że działali dla dobra Ojczyzny zostali uznani przez ówczesne władze – władze PRL za „wrogów ludu”, „żołnierzy wyklętych”, czy też zwyczajnych „bandytów”.

NASZE SUKCESY

Skuteczność naszej pomocy prawnej należy oceniać przez pryzmat wyników, które osiągamy. Do tej pory pomogliśmy wielu osobom w uzyskaniu wysokiego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Dla przykładu niżej podajemy listę spraw, a także niektóre z wyroków, z jakich wynikają poszczególne kwoty.

WYROKI

ODSZKODOWANIA ZA REPRESJE / ODSZKODOWANIA ZA INTERNOWANIE

WROCŁAW

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. III Ko 53/24 – zasądzono łącznie na rzecz naszego Klienta kwotę

1.717.968,66 zł
Zobacz wyrok

WARSZAWA

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. Żo (Un) 2/23 – zasądzono łączne na rzecz naszych Klientów kwotę

597.541,28 zł
Zobacz wyrok

RZESZÓW

Sąd Okręgowy w Rzeszowie , sygn. II Ko 351/21 – zasądzono łączne na rzecz naszych Klientów kwotę

2.542.552,30 zł
Zobacz wyrok

LUBLIN

Sąd Okręgowy w Lublinie, sygn. IV Ko 1294/23 – zasądzono łączne na rzecz naszych Klientów kwotę

495.200,00 zł
Zobacz wyrok

RZESZÓW

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, sygn. II Ko 753/19 – zasądzono na rzecz naszej Klientki kwotę

155.000,00 zł
Zobacz wyrok

TARNOBRZEG

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, sygn. II Ko 11/22 – zasądzono łączne na rzecz naszych Klientów kwotę

421.120,30 zł
Zobacz wyrok

ZESPÓŁ

Każdy nasz sukces potwierdzony satysfakcjonującym wyrokiem, to wynik pracy prawników Kancelarii RESLEGAL. Mamy doświadczenie w tym co robimy, pracujemy z pełnym zaangażowaniem, dzięki temu macie Państwo pewność, że sprawa trafiła w ręce profesjonalistów. Niżej można poznać nasz zespół.

Piotr Charzewski

PIOTR CHARZEWSKI
Adwokat, właściciel kancelarii

Piotr Charzewski

KATARZYNA KRUCZEK
Adwokat

Piotr Charzewski

KATARZYNA KARAŚ-HANUS
Adwokat

Piotr Charzewski

KINGA CHARZEWSKA
Doradca

Piotr Charzewski

JOANNA NOWICKA
Aplikant adwokacki

Piotr Charzewski

KLAUDIA KOWALSKA
Aplikant adwokacki

JAK ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ
Przede wszystkim skontaktuj się z nami, a wszystko Ci wyjaśnimy, nie językiem prawniczym, z którego trudno cokolwiek zrozumieć, lecz prosto „po ludzku”, odpowiemy na wszelkie wątpliwości, przedstawimy warunki współpracy – a Ty na spokojnie zdecydujesz, czy Cię to interesuje.

Uprawnionymi do odszkodowania są osoby represjonowane, a gdy już nie żyją to prawo takie przechodzi na ich małżonka i dzieci.

Jeżeli Ty, albo Twój mąż lub żona, czy też rodzic, byli skazani i pozbawieni wolność za działalność niepodległościową w czasach PRL, to z dużym prawdopodobieństwem należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie – zatem zadzwoń do nas, albo napisz mail, a bezpłatnie pomożemy ustalić, czy oraz jakie roszczenia Ci przysługują.

Również gdy z Sądu wysłano do Ciebie list o unieważnieniu wyroku sprzed kilkudziesięciu lat, a w treści pouczeń napisano coś o odszkodowaniu, zadośćuczynieniu – natomiast Ty nie wiesz, co z tym dalej zrobić – zgłoś się do nas, wszystko wyjaśnimy i powiemy jakie należy podjąć dalej kroki.

Nawet kiedy nie masz żadnych dokumentów, ale wiesz że np. Twój ojciec był w okresie komunizmu za działalność patriotyczną, to nie rezygnuj – wystarczy, że podasz nam kilka szczegółów, a my na podstawie pełnomocnictwa uzyskamy materiały z IPN i ustalimy, czy należą Ci się pieniądze.

Jeżeli do tej pory nie było unieważnienia wyroku i uważasz, że nic nie da się zrobić – warto jednak się do nas zwrócić, ustalimy stan faktyczny, jak będzie możliwość wystąpimy o unieważnienie wyroku skazującego, nawet sprzed kilkudziesięciu lat, a później poprowadzimy sprawę o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Nie musisz się stresować postępowaniem, niemal wszystkie formalności załatwiamy my, Ty musisz nam jedynie udzielić odpowiednich informacji, a to może nastąpić w trakcie rozmowy osobistej, telefonicznej, albo w ramach listu przesłanego do nas.

Nie stresuj się wizytami w sądzie, z zasady jeżeli Twoja obecność będzie tam potrzebna – to staramy się, by było to konieczne na jednej rozprawie, do której pomożemy Ci się przygotować – resztę załatwiamy my!

Na każdej rozprawie jest doświadczony adwokat z naszej Kancelarii, zawsze możesz się z nami skontaktować i dowiedzieć jakie są postępy w sprawie.

Jeżeli już sąd przyznał Ci odszkodowanie lub zadośćuczynienie i nie wiesz, czy jeszcze Ci się coś należy, to również z nami się skontaktuj. Owszem, nie jest łatwo uzyskać dopłatę z racji tzw. powagi rzeczy osądzonej, ale i w tym zakresie są pewne wyjątki.

Pozyskamy niezbędne dokumenty oraz materiały źródłowe dla potrzeb sprawy sądowej.

Oszacujemy poniesione straty i wycenimy poziom dochodzonego zadośćuczynienia. Sporządzimy wniosek do sądu i wszelkie pisma, jakie są do tego potrzebne.

Po wygraniu sprawy monitorujemy proces wypłaty świadczeń przez Skarb Państwa, by możliwie skrócić Twój czas oczekiwania na należne środki finansowe.

MASZ PYTANIA?

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI!

O takie świadczenia, zgodnie z treścią zapisów ustawy mogą ubiegać się:

 • osoby represjonowane, wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia - dotyczy wyroków wydanych w okresie od 1 stycznia 1944 r. – 31 grudnia 1989 r. (jeżeli nie było sprawy o stwierdzenie nieważności wyroku, to nic nie szkodzi, można z takim wnioskiem wystąpić w każdej chwili);
 • internowani w związku z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego;
 • osoby, które w okresie od 1 listopada 1982 roku do 28 lutego 1983 roku pełniły czynną służbę wojskową, do której odbycia zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
 • osoby represjonowane przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy pozasądowe, działające na obecnym terytorium Polski w okresie od 1 lipca 1944 roku do 31 grudnia 1956 roku, za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
 • dziecko matki pozbawionej wolności, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia, a które przebywało wraz z matką w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia lub którego matka w okresie ciąży przebywała w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia.

Fakt śmierci osoby poddanej represjom ze strony władz PRL nie stoi na przeszkodzie uzyskaniu tak odszkodowania, jak i zadośćuczynienia. Zgodnie bowiem z zapisami ustawy, uprawnienie do dochodzenia wskazanych powyżej roszczeń przechodzi na osoby bliskie zmarłemu represjonowanemu, przy czym zostało ono ograniczone do małżonka, dzieci
i rodziców tej osoby. Taki zapis i stworzenie zamkniętego katalogu podmiotów, które mogą złożyć stosowny wniosek do Sądu wyłącza możliwość ubiegania się o takie świadczenie np. ze strony wnuka po zmarłym dziadku, czy też bratanka po zmarłym wujku.

Pierwszą i zasadniczą przesłanką do uzyskania w/w świadczeń jest uzyskanie orzeczenia sądowego, stwierdzającego nieważność wyroku, jaki został wydany w latach od 1 stycznia 1944 – 31 grudnia 1989 r. Aby tego dokonać należy złożyć stosowny wniosek, w ramach którego, wnioskodawca będzie domagał się stwierdzenia nieważności orzeczenia.

Zgodnie z zapisami ustawy postępowanie dotyczące nieważności orzeczenia, wydanego za czasów PRL może zostać wszczęte na wniosek:

 • Osoby represjonowanej, o ile ta żyje;
 • Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Ministra Sprawiedliwości;
 • Prokuratora, w tym prokuratora działającego w ramach IPN;
 • Organizacji zrzeszającej osoby represjonowane, np. związek kombatantów;
 • Małżonek oraz dzieci osoby represjonowanej – najczęściej właśnie takie osoby reprezentuje nasza Kancelaria.

Po wydaniu postanowienia sądowego, w ramach którego zostanie stwierdzona nieważność wyroku wydanego przez sądy działające w okresie PRL osoba uprawniona ma możliwość dochodzenia stosownego odszkodowania. Termin, pozwalający na dochodzenie tego typu roszeń wynosi 10 lat od momentu uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego nieważność.

Tak. Jeśli dochodziłeś odszkodowania z tytułu niesłusznego skazania w okresie PRL przed dniem 10 marca 2011 r. i odszkodowanie to zostało ci przyznane w wysokości nieprzekraczającej 25.000 złotych, w chwili obecnej istnieje możliwość ponownego starania się o uzyskanie uzupełniającej kwoty odszkodowania. Otóż taka możliwość wynika z tego, że do 10 marca 2011 r. obowiązywało uprzednie brzmienie art. 8 ust. 1a ustawy rehabilitacyjnej, zgodnie z którym górny pułap dochodzonego odszkodowania ustalono na kwotę 25.000 złotych. Rzeczony przepis został uznany jednak za niezgodny z Konstytucją RP, wskutek czego na chwilę obecną istnieje możliwość ubiegania się o uzupełnienie odszkodowania.

Prowadzona przez nas Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie sporządzania pismo procesowych, jak również zapewnia udział fachowego pełnomocnika podczas rozprawy sądowej, co stanowi niewątpliwe ułatwienie i pozwala odnaleźć się w gąszczu kruczków prawnych i zawiłości procesowych, związanych z prowadzeniem sporu na drodze sądowej.
Kancelaria, na życzenie Klienta uczestniczy w obu postępowaniach, prowadząc zarówno sprawy o stwierdzenie nieważności orzeczenia, jak również pilotuje późniejszą sprawę o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
Na każdym etapie, któregokolwiek z postępowań liczy się dla nas kontakt z Klientem, który w rzeczywistości jest decydentem w każdej z prowadzonych spraw. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, poczynając od wstępnej analizy dokumentacji uzyskanej od Klienta, przez prowadzenie sporu sądowego i uczestnictwo w rozprawie, aż po pilotaż przekazania środków, zasądzonych w ramach odszkodowania lub zadośćuczynienia. Działamy na terenie całej Polski.

Nasza Kancelaria nie pobiera od Klienta żadnych pieniędzy przy zleceniu sprawy, kluczowe wynagrodzenie za prowadzenie sprawy to prowizja naliczana jako określony procent od wygranej - płatna na końcu procesu. Z zasady jest to kilkanaście procent od sukcesu, precyzyjnie określamy, jaki to procent po rozmowie z Klientem oraz po analizie sprawy, dlatego też zapraszamy do kontaktu, gdzie przedstawimy szczegóły rozliczenia.

Zaznaczamy także, że my pokrywamy wszelkie koszty pozyskania niezbędnych dla sprawy dokumentów, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za dojazdy do sądów na rozprawy, do prokuratur, czy za wizyty w IPN.

KONTAKT Z NASZĄ KANCELARIĄ

Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.

mapa

 

W przypadku zainteresowania świadczonymi przez nas usługami lub też w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

 

Zapytania w zakresie usług świadczonych w ramach uzyskiwania odszkodowań i zadośćuczynień prosimy kierować:

 

mailowo:
e mail kancelaria@reslegal.pl
telefonicznie:
telefon 733 333 937

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem danych osobowych jest adw. Piotr Charzewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „RESLEGAL Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski” NIP: 8191619794, adres: ul. Kopisto 11/7, 35-315 Rzeszów. Dane osobowe podane w ramach formularza kontaktowego będą przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytanie w nim zawarte i przesłane do administratora. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne jest w Polityce Prywatności.

This form was created by ChronoForms