telefon
733 333 937

e-mail
kancelaria@reslegal.pl

POŚWIĘĆ KILKA MINUT UWAGI NA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI, A BYĆ MOŻE OKAŻE SIĘ, ŻE MASZ PRAWO DO WYSOKIEGO ODSZKODOWANIA

Jesteśmy profesjonalną Kancelarią adwokacką, działającą na rynku od 2013 roku, mamy duże doświadczenie w oferowanych usługach!

Nasza Kancelaria uzyskała między innymi ponad 2.500.000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za skazanie ojca naszych Klientów w latach 1947 r. – 1953 r. (skazany zmarł ponad 30 lat temu, a sprawę rozpoczęliśmy w 2020 r. i zakończyliśmy w 2021 r.) – jeżeli masz w rodzinie podobną sytuację – zgłoś się do nas!

Jeżeli z Sądu wysłano do Ciebie list o unieważnieniu wyroku sprzed kilkudziesięciu lat, zaś w treści napisano coś o odszkodowaniu, zadośćuczynieniu – a Ty i nie wiesz, co z tym dalej zrobić – zgłoś się do nas, pomożemy w uzyskaniu wysokich świadczeń.

Nawet kiedy nie masz żadnych dokumentów, ale wiesz że np. Twój rodzic lub dziadek byli skazani w okresie komunizmu za działalność patriotyczną, albo internowani w okresie „Solidarności” – warto sprawdzić, czy istnieje możliwość uzyskania rekompensaty finansowej z tego tytułu.

Jeżeli nie było unieważnienia wyroku i uważasz, że nic nie da się zrobić – warto jednak się do nas zwrócić, ustalimy stan faktyczny, jak będzie możliwość wystąpimy o unieważnienie wyroku skazującego, a później o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Osoby które otrzymały już odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie do 25.000 zł z tytułu skazania w czasie komunizmu, a wypłata nastąpiła przed 2015 r. – mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o wznowienie postępowania i mogą domagać się dalszych świadczeń – nic nie tracisz, jedynie możesz zyskać.

Zasadniczo nie musisz się stresować postępowaniem, niemal wszystkie formalności załatwiamy my, Ty musisz nam jedynie udzielić odpowiednich informacji, a to może nastąpić w trakcie rozmowy osobistej, telefonicznej, albo w ramach listu przesłanego do nas.

Nie stresuj się długim procesem sądowym, z zasady jeżeli Twoja obecność będzie potrzebna – to na jednej rozprawie, do której pomożemy Ci się przygotować – resztę załatwiamy my!

BAZPŁATNA ANALIZA

Informacje kierowane są do osób skazanych, ich małżonków i dzieci – niestety wnuki nie mogą wystąpić samodzielnie z wnioskiem o odszkodowanie po dziadkach, ale jeżeli ich rodzice żyją, to mogą im wyjaśnić i być może przekonać do takiego kroku.

Wystarczy skontaktować się z naszą kancelarią:
telefon733 333 937
e mailkancelaria@reslegal.pl
a bezpłatnie przeanalizujemy sprawę i udzielimy odpowiedzi na nurtujęce pytania.

PODSTAWA PRAWNA

Słowem wyjaśnienia wskazujemy, że w przypadku osób, które w okresie od 1 stycznia 1944 – 31 grudnia 1989 r. były internowane lub skazane wyrokiem dawnych sądów wojskowych, funkcjonujących w czasach PRL i zostały osadzone w więzieniu lub też były przetrzymywane w miejscach odosobnienia jako „wrogowie ludu” – obecnie mogą żądać od Państwa Polskiego naprawienia szkody, zapłaty zadośćuczynienia za krzywdy jakie wyrządziły władze ówczesnego systemu.

Taką możliwość daje tzw. ustawa lutowa, zwana szerzej ustawą o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z dnia 23 lutego 1991 r.

Wskazana powyżej ustawa została stworzona z myślą o polskich działaczach niepodległościowych, którzy w okresie PRL, pomimo tego, że działali dla dobra Ojczyzny zostali uznani przez ówczesne władze – władze PRL za „wrogów ludu”, „żołnierzy wyklętych”, czy też zwyczajnych „bandytów”.

MASZ PYTANIA?

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI!

O takie świadczenia, zgodnie z treścią zapisów ustawy mogą ubiegać się:

 • osoby represjonowane, wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia - dotyczy wyroków wydanych w okresie od 1 stycznia 1944 r. – 31 grudnia 1989 r. (jeżeli nie było sprawy o stwierdzenie nieważności wyroku, to nic nie szkodzi, można z takim wnioskiem wystąpić w każdej chwili);
 • internowani w związku z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego;
 • osoby, które w okresie od 1 listopada 1982 roku do 28 lutego 1983 roku pełniły czynną służbę wojskową, do której odbycia zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
 • osoby represjonowane przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy pozasądowe, działające na obecnym terytorium Polski w okresie od 1 lipca 1944 roku do 31 grudnia 1956 roku, za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
 • dziecko matki pozbawionej wolności, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia, a które przebywało wraz z matką w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia lub którego matka w okresie ciąży przebywała w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia.

Fakt śmierci osoby poddanej represjom ze strony władz PRL nie stoi na przeszkodzie uzyskaniu tak odszkodowania, jak i zadośćuczynienia. Zgodnie bowiem z zapisami ustawy, uprawnienie do dochodzenia wskazanych powyżej roszczeń przechodzi na osoby bliskie zmarłemu represjonowanemu, przy czym zostało ono ograniczone do małżonka, dzieci
i rodziców tej osoby. Taki zapis i stworzenie zamkniętego katalogu podmiotów, które mogą złożyć stosowny wniosek do Sądu wyłącza możliwość ubiegania się o takie świadczenie np. ze strony wnuka po zmarłym dziadku, czy też bratanka po zmarłym wujku.

Pierwszą i zasadniczą przesłanką do uzyskania w/w świadczeń jest uzyskanie orzeczenia sądowego, stwierdzającego nieważność wyroku, jaki został wydany w latach od 1 stycznia 1944 – 31 grudnia 1989 r. Aby tego dokonać należy złożyć stosowny wniosek, w ramach którego, wnioskodawca będzie domagał się stwierdzenia nieważności orzeczenia.

Zgodnie z zapisami ustawy postępowanie dotyczące nieważności orzeczenia, wydanego za czasów PRL może zostać wszczęte na wniosek:

 • Osoby represjonowanej, o ile ta żyje;
 • Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Ministra Sprawiedliwości;
 • Prokuratora, w tym prokuratora działającego w ramach IPN;
 • Organizacji zrzeszającej osoby represjonowane, np. związek kombatantów;
 • Małżonek oraz dzieci osoby represjonowanej – najczęściej właśnie takie osoby reprezentuje nasza Kancelaria.

Po wydaniu postanowienia sądowego, w ramach którego zostanie stwierdzona nieważność wyroku wydanego przez sądy działające w okresie PRL osoba uprawniona ma możliwość dochodzenia stosownego odszkodowania. Termin, pozwalający na dochodzenie tego typu roszeń wynosi 10 lat od momentu uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego nieważność.

Tak. Jeśli dochodziłeś odszkodowania z tytułu niesłusznego skazania w okresie PRL przed dniem 10 marca 2011 r. i odszkodowanie to zostało ci przyznane w wysokości nieprzekraczającej 25.000 złotych, w chwili obecnej istnieje możliwość ponownego starania się o uzyskanie uzupełniającej kwoty odszkodowania. Otóż taka możliwość wynika z tego, że do 10 marca 2011 r. obowiązywało uprzednie brzmienie art. 8 ust. 1a ustawy rehabilitacyjnej, zgodnie z którym górny pułap dochodzonego odszkodowania ustalono na kwotę 25.000 złotych. Rzeczony przepis został uznany jednak za niezgodny z Konstytucją RP, wskutek czego na chwilę obecną istnieje możliwość ubiegania się o uzupełnienie odszkodowania.

Prowadzona przez nas Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie sporządzania pismo procesowych, jak również zapewnia udział fachowego pełnomocnika podczas rozprawy sądowej, co stanowi niewątpliwe ułatwienie i pozwala odnaleźć się w gąszczu kruczków prawnych i zawiłości procesowych, związanych z prowadzeniem sporu na drodze sądowej.
Kancelaria, na życzenie Klienta uczestniczy w obu postępowaniach, prowadząc zarówno sprawy o stwierdzenie nieważności orzeczenia, jak również pilotuje późniejszą sprawę o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
Na każdym etapie, któregokolwiek z postępowań liczy się dla nas kontakt z Klientem, który w rzeczywistości jest decydentem w każdej z prowadzonych spraw. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, poczynając od wstępnej analizy dokumentacji uzyskanej od Klienta, przez prowadzenie sporu sądowego i uczestnictwo w rozprawie, aż po pilotaż przekazania środków, zasądzonych w ramach odszkodowania lub zadośćuczynienia. Działamy na terenie całej Polski.

Nasza Kancelaria nie pobiera od Klienta żadnych pieniędzy przy zleceniu sprawy, kluczowe wynagrodzenie za prowadzenie sprawy to prowizja naliczana jako określony procent od wygranej - płatna na końcu procesu. Z zasady jest to kilkanaście procent od sukcesu, precyzyjnie określamy, jaki to procent po rozmowie z Klientem oraz po analizie sprawy, dlatego też zapraszamy do kontaktu, gdzie przedstawimy szczegóły rozliczenia.

Zaznaczamy także, że my pokrywamy wszelkie koszty pozyskania niezbędnych dla sprawy dokumentów, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za dojazdy do sądów na rozprawy, do prokuratur, czy za wizyty w IPN.

NAJWYŻSZY CZAS
NA ZADOŚĆUCZYNIENIE

Jeśli rozważasz ubieganie się o odszkodowanie za krzywdy jakie wyrządziły władze ówczesnego systemu, zgłoś się do kancelarii ResLegal. Nie czekaj, skontaktuj się z naszą kancelarią, która zadba o prawidłowy przebieg Twojej sprawy.

Już dziś skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych wykwalifikowanych prawników. Jesteśmy specjalistami, którzy zadbają o Twój komfort i wywalczą jak najwyższe odszkodowanie.

Więcej o ResLegal

KONTAKT Z NASZĄ KANCELARIĄ

Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.

mapa

 

W przypadku zainteresowania świadczonymi przez nas usługami lub też w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

 

Zapytania w zakresie usług świadczonych w ramach uzyskiwania odszkodowań i zadośćuczynień prosimy kierować:

mailowo:

e mail kancelaria@reslegal.pl

telefonicznie:

telefon 733 333 937 lub 785 951 107

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem danych osobowych jest adw. Piotr Charzewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „RESLEGAL Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski” NIP: 8191619794, adres: ul. Kopisto 11/7, 35-315 Rzeszów. Dane osobowe podane w ramach formularza kontaktowego będą przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytanie w nim zawarte i przesłane do administratora. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne jest w Polityce Prywatności.

This form was created by ChronoForms